คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่

าวประชาสัมพันธ์

อัพเดททุกสาระ ข่าวสารเพื่อสุขภาพ มั่นใจไม่ตกเทรนด์

01. ข่าวสารกองนวัตบริการสุขภาวะ
กรมอนามัย
ข่าวกิจกรรม กนบ.
กองนวัตบริการสุขภาวะ
ข่าวประกาศรับสมัครงาน/รับโอน/ประกาศสอบ
กองนวัตบริการสุขภาวะ
11
มีนาคม
2567
11.03.2567
กิจกรรมยกย่องเชิดชูบุคคลต้นแบบ ด้านปฏิบัติงานตรงต่อเวลา และด้านส่งเสริมสุขภาพ กองนวัตบริการสุขภาวะ

วันที่ 8 มีนาคม 2567 กองนวัตบริการสุขภาวะ ได้จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูบุคคลต้นแบบให้กับบุคลากรกองนวัตบริการสุขภาวะ ด้านปฏิบัติงานตรงต่อเวลา และบุคลากรต้นแบบด้านส่งเสริมสุขภาพ บุคคลต้นแบบด้านปฏิบัติงานตรงต่อเวลา ได้แก่ 1.นายกฤตพัฒน์ บุญเต็ม 2.นางสาวนิธิพร กิจจำเนียร บุคลากรต้นแบบด้านส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ 1.นายศิวัช หมันนุ่ม

วิ

ดีโอ

& สื่อมัลติมีเดีย

อั

ลบั้มภาพ

พร้อมอัพเดท

สาระสุขภาพทันสมัยให้คุณเข้าใจง่าย

ไม่ตกเทรนด์!

calendar Cover for 2024 / 04
ร่

วมแสดงความคิดเห็น

ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์กองนวัตบริการสุขภาวะ
ดูผลโหวต